Promocja

[sociallocker id=”1732″]

DreamDate20%

[/sociallocker]

WARUNKI PROMOCJI

Regulamin Promocji 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „ Discount 20% ” (zwanym dalej “Promocją”), jest firma Dream Date  posiadająca nr NIP 5213 64 1211 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Promocja jest prowadzona na stronie www.dreamdate.pl (zwanej dalej “serwisem”) w zakładce  “Promocja” 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

3. Promocja trwa od dnia 23.10.2019 godz. 00:00 do 24.10.2019  godz. 23:59

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profili ze strony Facebooka.

§ 3. ZASADY PROMOCJI

1. Kod rabatowy upoważniający na obniżenie wartości koszyka po kontakcie z organizatorem via messenger https://www.facebook.com/szybkierandkigdansk/ . lub drogą mailową kontakt@dreamdate.pl   

2. Przyznany kod rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz na użytkownika.

3. Kod rabatowy traci swoją ważność wraz z zakończeniem promocji.

§ 4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu przy użyciu kodu promocyjnego są rozważane zgodnie z regulaminem serwisu ( https://dreamdate.pl/regulamin ).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w „serwisie”.

Komentarze

Brak komentarzy, jeszcze...

0